کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی، دی ماه ۱۳۸۵

کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

Technical workshop on the management, operation and maintenance of irrigation and drainage networks

کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۸۵ توسط ،كميته ملي آبياري و زهكشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی