کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب، بهمن ماه ۱۳۸۶

کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

Technical workshop on the effects of climate change on water resources management

کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ توسط ،كميته ملي آبياري و زهكشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب