دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری، آبان ماه ۱۳۹۸

دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری

2nd congress of the third wave behavior therapies

پوستر دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری

دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان،دانشگاه علوم پزشكي كاشان در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری