اولین کنگره بین المللی علوم ومهندسی - توکیو، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین کنگره بین المللی علوم ومهندسی - توکیو

First International Congress of Science and Engineering - Tokyo

اولین کنگره بین المللی علوم ومهندسی - توکیو در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ توسط ، برگزار گردید.