کنگره بین المللی علوم ومهندسی - توکیو، آبان ماه 98

کنگره بین المللی علوم ومهندسی - توکیو

کنگره بین المللی علوم ومهندسی - توکیو در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ توسط درژاپن - توكيو برگزار گردید.