همایش ملی نساجی سنتی با محور غیاث الدین نقشبند یزدی، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش ملی نساجی سنتی با محور غیاث الدین نقشبند یزدی

پوستر همایش ملی نساجی سنتی با محور غیاث الدین نقشبند یزدی

همایش ملی نساجی سنتی با محور غیاث الدین نقشبند یزدی در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري يزد-دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نساجی سنتی با محور غیاث الدین نقشبند یزدی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نساجی سنتی با محور غیاث الدین نقشبند یزدی