اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی

The First National Conference on New Perspectives in Interpreting and Translation Studies and Teaching English as a Foreign Language

پوستر اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ توسط ، در شهر نهاوند برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.