اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی

The First National Conference on New Perspectives in Interpreting and Translation Studies and Teaching English as a Foreign Language

پوستر اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه نهاوند ، در شهر نهاوند برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.