دهمین همایش ملی کامپیوتر و سیستم های هوشمند، شهریور ماه ۱۳۹۲

دهمین همایش ملی کامپیوتر و سیستم های هوشمند

10th National Conference on Computer and Intelligent Systems

پوستر دهمین همایش ملی کامپیوتر و سیستم های هوشمند

دهمین همایش ملی کامپیوتر و سیستم های هوشمند در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۲ توسط ، در شهر تبریز برگزار گردید.