سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست

سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست

TECHNICAL SEMINAR on OIL, Gas and ENVIRONMENT

سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


اهداف سمینار
- تبادل آرا و نظرات اساتید، مهندسان و متخصصان در زمینه اندرکنش صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و محیط‌زیست
- شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی فراروی اکتشاف، استخراج و فرآوری نفت و گاز
- شناخت اثرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر محیط زیست
- بررسی راهکارهای استراتژیک و عملیاتی برای کنترل و کاهش آثار مخرب بر محیط‌های طبیعی و انسانی
- شناخت اثرات مخرب صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر سواحل و ارائه راهکار جهت کنترل و کاهش آثار
- توجه دست‌اندرکاران صنعت نفت و گاز به اهمیت توسعه پایدار و محیط زیست


محورهای تخصصی سمینار
- ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه.
- اثرات مخرب زیست‌محیطی طرح‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر خاک، هوا و انسان.
- آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی ناشی از طرح‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
- آلودگی نفتی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر.
- راهکارهای کنترل و کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر محیط‌های مختلف.
- روش‌های نوین جداسازی نفت و آلودگی‌های آن از محیط‌های مختلف.
-تصفیه خاک و آب‌های آلوده به مواد نفتی.مقالات پذیرش شده در سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست