سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست، آبان ماه ۱۳۸۷

سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست

TECHNICAL SEMINAR on OIL, Gas and ENVIRONMENT

سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه شیراز،دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست