پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی

The 5th National Conference on Innovation and Research in Psychology, law and cultural management

پوستر پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی

پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،موسسه آموزش عالی راهیان نور دانشمرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم های اسلام در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.