دومین کنگره ملی تروما

دومین کنگره ملی تروما

National Trauma Congress

دومین کنگره ملی تروما در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۵ توسط قطب علمی آموزشی تروما در شهر تهران برگزار گردید.


محور های کنگره:

1- تازه های درمان در تروما
2- پیشگیری از بروز تروما
3- نقش آموزش در کاهش حوادث
4- تریاژ در تروما
5- نقش فن آوریهای نوین در مدیریت مصدومین
6- پرستاری در تروما
7- سامانه کشوری تروما و ثبت آمار
8- قوانین و مقررات در تروما
9- اختلالات روانی پس از تروما(PTSD)