کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی

کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی

پوستر کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی

کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

- برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
- ایمنی ترافیک
 - حمل و نقل همگانی
- مهندسی ترافیک
- زیر ساختهای حمل و نقل (تاکید بر ریلی و هوائی)
- روسازی و نگهداری راه
- سیستمهای حمل و نقل هوشمند
- مدلسازی در حمل و نقل
- حمل ونقل و توسعه پایدار
موضوع ویژه :
توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگان