همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی، خرداد ماه ۱۳۹۵

همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی

پوستر همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی

همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه محقق اردبيلي در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی