همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت، مهر ماه ۱۳۹۱

همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

National Conference on Review of new draft trade laws

پوستر همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه، انجمن علمي وادبي دانشگاه ازاد اسلام در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت