اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع، آذر ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع

First International Conference on Technology Principles in Industrial Management and Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع