کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل

National Congress of Traditional Pharmaceutical and Complementary Medicine

پوستر کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل

کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید.