سومین همایش کشوری سموم طبیعی، بهمن ماه ۱۳۹۲

سومین همایش کشوری سموم طبیعی

3rd Iranian Congress on Natural Toxins

پوستر سومین همایش کشوری سموم طبیعی

سومین همایش کشوری سموم طبیعی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.