سومین همایش کشوری سموم طبیعی، بهمن ماه 92

سومین همایش کشوری سموم طبیعی

3rd Iranian Congress on Natural Toxins

پوستر سومین همایش کشوری سموم طبیعی

سومین همایش کشوری سموم طبیعی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


سومین همایش کشوری سموم طبیعی توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در روزهای 29 بهمن تا اول اسفند 92 درتهران(سالن همایش های دانشکده داروسازی) برگزار می گردد.


حیطه های اصلی همایش:
- سموم گیاهی
- سموم جانوری
- سموم میکروبی(مایکوتوکسین ها و باکتریوتوکسین ها)

محور های همایش:
- ونوم ها (زهرها)، آنتی ونوم ها و آنتی دوت ها
- ژنومیکس و پروتئومیکس سموم طبیعی
- سموم طبیعی و پشرفت های داروئی
- تنوع زیستی و تاکسونومی
- شیمی سموم طبیعی
- جنبه های داروئی و سم شناسی سموم طبیعی
- علائم، عوارض و مدیریت درمان مسمومیت با سموم طبیعی و گزش های جانوری
- ارزیابی خطر، جنبه های قانونی و اخلاقی مرتبط با سموم طبیعی
- جنبه های محیطی و اثرات سموم طبیعی بر سلامت انسان و حیوانات
- سایرکاربرد های سموم طبیعی

رئیس همایش: دکتر حسین وحیدی
دبیر علمی: دکتر حسین وطن پور
دبیر اجرایی: دکتر کریم ابراهیم نجف آبادی