پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران

15th iranian congress of toxicology

پوستر پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران

پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایراندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيانجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران