کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مدیریت توریسم، ایرانگردی و جهانگردی، تیر ماه ۱۴۰۲

کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مدیریت توریسم، ایرانگردی و جهانگردی

National conference of modern research in tourism management, Iranian tourism and world tourism

پوستر کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مدیریت توریسم، ایرانگردی و جهانگردی

کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مدیریت توریسم، ایرانگردی و جهانگردی در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۲ توسط ،شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلاییموسسه چهارصد جهانگرد زرآورد مازیاربا همکاری نشریه علمی علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا در شهر یاسوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مدیریت توریسم، ایرانگردی و جهانگردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مدیریت توریسم، ایرانگردی و جهانگردی