اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

The 1st National Conference for Technology Development in Oil, Gas & Petrochemical Industries

پوستر اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی