نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016، تیر ماه ۱۳۹۵

نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016

پوستر نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016

نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه نمودار توسعه داتيس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016