کنفرانس بین المللی ناوبری، آذر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی ناوبری

پوستر کنفرانس بین المللی ناوبری

کنفرانس بین المللی ناوبری در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه صنعتي شريف -پژوهشكده علوم وفناوري شهيد احمد كاظمي در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی ناوبری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی ناوبری