کنفرانس بین المللی ناوبری، آذر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی ناوبری

International Navigation Conference

پوستر کنفرانس بین المللی ناوبری

کنفرانس بین المللی ناوبری در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف -پژوهشكده علوم وفناوري شهيد احمد كاظمي در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی ناوبری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی ناوبری