دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده

Second National Conference on Tourism, National Capital and Future Vision

دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،شركت توسعه سازان گردشگري اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده