اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، مهر ماه ۱۳۹۰

اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

01st International Conference on Tourism Management and Sustainable Development

اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت در شهر مرودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار