کنگره بین المللی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل، آذر ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل

National Congress on Traditional Medicine and Pharmacy and Complementary Medicine

کنگره بین المللی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي ، طب اسلامي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران در شهر تهران برگزار گردید.