همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام

National Conference on Tolerance and Moderation in the Iranian and Islamic Culture

پوستر همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام

همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام