دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی، اردیبهشت ماه 97

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی

The second international conference and the third national conference of Islam and transcendental values

پوستر دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی مراجعه فرمایید.


دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر اخلاق اهل بیت علیهم السلام در تاریخ 6 اردیبهشت 97 توسط دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید رجایی برگزار خواهد گردید.مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی