دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی

The second international conference and the third national conference of Islam and transcendental values

پوستر دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی