تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت، تیر ماه ۱۳۹۳

تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت

Transformation & Innovation in Empowering the Management

پوستر تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت

تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۳ توسط ،شركت پندار انديش رهپو در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت