اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار

First International Dust Conference

پوستر اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار

اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار