همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

National Conference on Applied Research in Science and Engineering

پوستر همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در شهر تاکستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی