هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۸۷ تا ۶ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه بوعلی سینا و انجمن های علمی بیماری شناسی گیاهی ایران ، حشره شناسی ، علوم علفهای هر در شهر همدان برگزار گردید.


اهداف کنگره
از برگزاری اولین کنگره گیاهپزشکی ایران در سال 1347 چهل سال می گذرد از این حیث کنگره گیاهپزشکی در زمره قدیمی ترین کنگره های عملی کشور محسوب میشود . این کنگره مکان مناسبی جهت گردهمایی محققین رشته های مختلف گیاهپزشکی از سراسر کشور و بعضاً خارج از ایران است ، تا ضمن دیدار  و گفتگو با یکدیگر نتایج تحقیقات خود را مبادله نموده و به بحث و تبادل نظر بپردازند . ارایه مقالات علمی که غالباً حاصل و نتیجه جدیدترین تحقیقات در زمینه گیاهپزشکی در کشور به شمار می روند ، ضمن آنکه تاحدی بیانگر وضعیت تحقیق در این شاخه از علم در ایران به شمار می رود ، راه آیندگان را برای مقابله با مشکلات گیاهپزشکی کشور تا حدودی هموار می نماید .

 اصلی ترین هدف برگزاری کنگره گیاهپزشکی ایران امکان حضور کارشناسان رشته های مختلف علوم کشاورزی و دانشجویان رشته های مختلف گیاهپزشکی در کنار استادان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و محققان مؤسسات تحقیقاتی مختلف است . بطور حتم کشاورزی کشور از برکات چنین جمع علمی که در عرضه علم و تحقیق ایران کم نظیر است منتفع خواهد شد.