اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها، دی ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها

The First National Conference on Innovations in Thin Film Processing and Their Characterization

پوستر اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها

اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۰ توسط ،مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها