چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن

چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن

Fourth Conference on Numerical Analysis and Its Applications

پوستر چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن

چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در شهر خوانسار برگزار گردید.


دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در نظر دارد در ادامه برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش علوم ریاضی این دانشکده که در سال گذشته و با عنوان همایش ترکیبیات و کاربردهای آن برگزار شد، دومین  همایش خود را تحت عنوان چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن برگزار نماید
لذا چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن در تاریخ 18 و 19 اردیبهشت 1392 در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برگزار میگردد.


محورهای همایش:
 
- روشهای عددی در معادلات دیفرانسیل و انتگرال
- روشهای عددی در سیستم های دینامیکی
- روشهای عددی در ریاضیات مالی
- نظریه تقریب
- جبر خطی عددی
- روشهای عددی در کنترل بهینه