چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن

Fourth Conference on Numerical Analysis and Its Applications

پوستر چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن

چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار در شهر خوانسار برگزار گردید.