کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

National Conference on New Ideas in Tourism, Geography and Indigenous Development

پوستر کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،شركت پنام خط نوين در شهر بوکان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی