کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

پوستر کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،شركت پنام خط نوين در شهر بوکان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی