اولین کنفرانس بین المللی مهندسی و فناوری اطلاعات، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی و فناوری اطلاعات

The first international conference on engineering and information technology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.