چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک، دی ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک

Fourth National Conference on Modern Technologies in Electrical, Telecommunication and Mechatronics Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور -ICT در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک