کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT

National Conference on the Application of New Technologies in Science and Engineering, Electrical and Computer and IT

پوستر کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT

کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکی،دانشگاه ايوانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT