اولین سمینار ملی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین سمینار ملی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل

The first National Seminar on Tissue Engineering and Repair of Bone and Joint Restoration Medicine

اولین سمینار ملی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مركز تحقيقات ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي مشهد - ستاد توسعه فناوري هاي سلول بنيادي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در شهر مشهد برگزار گردید.