دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، مهر ماه ۱۳۸۸

دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

2nd Conference in Tehran Safe Community

دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران