کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

National Conference of Technology, Energy & Data on Electrical & Computer Engineering

پوستر کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایرانانجمن مهندسين برق و الكترونيك - شاخه غرب در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر