ششمین همایش سراسری طب و قضا، آبان ماه ۱۳۹۶

ششمین همایش سراسری طب و قضا

پوستر ششمین همایش سراسری طب و قضا

ششمین همایش سراسری طب و قضا در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۶ توسط ،سازمان پزشكي قانوني كشور در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری طب و قضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش سراسری طب و قضا