ششمین همایش سراسری طب و قضا

ششمین همایش سراسری طب و قضا

پوستر ششمین همایش سراسری طب و قضا

ششمین همایش سراسری طب و قضا در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۶ تا ۴ آبان ۱۳۹۶ توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سازمان پزشکی قانونی کشور با کسب موافقت از ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت ا... لاریجانی و با هدف "اعتلای تعامل پزشکان قانونی و قضات در راستای خدمت رسانی بهتر و سریعتر"،"ششمین همایش سراسری طب و قضا" را در تاریخ 2 تا 4 آبان ماه سال جاری در شهرستان قم برگزار می کند. اجرای موفق پنج دوره از این همایش، ضمن کمک به ارتقای تعامل پزشکی قانونی و سیستم قضایی، به آسیب شناسی فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده های پزشکی قانونی نیز کمک شایانی کرده و نتایج آن در پاسخگویی علمی، دقیق و سریع به مراجعین، تبلور یافته است.

با توجه به پیشنهادات همکاران قضایی و پزشکی قانونی، محورهای همایش ششم بر موضوعات اصلی ذیل تمرکز یافته است:

الف) واکاوی ابعاد پزشکی، فقهی و حقوقی رشد و کمال عقل
ب) تفسیر و تبیین پزشکی، فقهی و حقوقی موضوع «سرایت در صدمات»
ج) چالش های تشخیص «حرج» در سقط درمانی
د) نحوه مواجهه قضایی با صدمات ساختگی
   
بررسی جنبه های فقهی، حقوقی و پزشکی محور های فوق و چالش های پیش روی پزشکان قانونی و قضات در پاسخگویی به پرونده های ارجاعی و مردم، ضرورت پرداختن به محورهای فوق را ایجاب می کرد و بدین لحاظ با دعوت از کارشناسان حوزه های مرتبط کمیته های علمی ستادی فعالیت جدی خود را آغاز کرده است.

لازم به ذکر است به موازات فعالیت کمیته های علمی ستادی، در کلیه مراکز استان ها، ادارات کل پزشکی قانونی با برگزاری نشست های تخصصی و پیگیری محورهای علمی همایش، آمادگی لازم را برای حضور فعال صاحب نظران در همایش ایجاد خواهند کرد. امید است کلیه صاحب نظران، فرهیختگان و دانشمندان با ارائه مقالات خود به دبیرخانه همایش در پربارتر شدن مباحث و کسب نتایج علمی و کاربردی، کمیته های علمی همایش را یاریگر باشندمقالات پذیرش شده در ششمین همایش سراسری طب و قضا