دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت، دی ماه ۱۳۸۳

دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

02nd Technology Development of Iranian Oil Industry Conference

دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۳ توسط ،دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت