اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش‌های محیطی، آبان ماه ۱۳۸۸

اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش‌های محیطی

01st Regional Conference Tropical Crops Production Under Environmental Stress Conditions

اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش‌های محیطی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.