کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار، تیر ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار

National Conference on Tourism Capacity 2018 in the Development of Business Space

پوستر کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار

کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشگاه فني و حرفه ايي استان آذربايجان شرقي - شوراي اسلامي استان آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار