اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ

The first national conference on tourism, culture, civilization and history

پوستر اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ

اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه لرستان،آسان وب در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ