اولین کنفرانس گردشگری و رونق تولید ملی، اردیبهشت ماه 99

اولین کنفرانس گردشگری و رونق تولید ملی

The first conference on tourism and national production boom

پوستر اولین کنفرانس گردشگری و رونق تولید ملی

اولین کنفرانس گردشگری و رونق تولید ملی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

کاربردهای نوین مهندسی صنایع در توسعه صنعت گردشگری اکوتوریسم، گردشگری سبز، پزشکی و سلامت، شهری و روستایی و ...

گردشگری خلاق و نوآور

گردشگری الکترونیک و هوشمند

گردشگری حلال

ظرفیت های برد محیطی و اجتماعی در گردشگری (ECC-SCC) فاکتور سیاسی و نقش آن در صنعت گردشگری اهمیت زیرساختار در توسعه صنعت گردشگری نقش نمادها و نمودهای فرهنگی در توسعه گردشگری مدیریت پروژه های توسعه گردشگری مدیریت کیفیت در صنعت گردشگری بازاریابی، برندسازی و کارآفرینی در صنعت گردشگری لجستیک و زنجیره تامین در صنعت گردشگری فرهنگ سازی در صنعت گردشگری اقتصاد و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری مدیریت و موضوعات نهادی در صنعت گردشگری استانداردها در صنعت گردشگری راهبردهای توسعه صنعت گردشگری (چالش ها و فرصت ها) ورزش و  صنعت گردشگری گردشگری سلامت ... و سایر محورهای مرتبط با صنعت گردشگری