اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند

پوستر اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند

اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،شركت ژيوارسازه گستر طرح كارا در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند مراجعه فرمایید.