اولین همایش ملی طراحی و طبیعت، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی طراحی و طبیعت

The first national conference on design and nature

پوستر اولین همایش ملی طراحی و طبیعت

اولین همایش ملی طراحی و طبیعت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی طراحی و طبیعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی طراحی و طبیعت