همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق

Regional Conference on the Pathology of Divorce

پوستر همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق

همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق